22429220-1635557629797779-677372888-o

1. Pacjent (zwierzę) musi posiadać:

a. aktualne szczepienie na wścieklizną,

b. aktualne odrobaczenia,

c. aktualne badania i zalecenie od lekarza weterynarii.

2. Opiekun jest zobowiązany okazać dokumenty wymieniowe w punkcie 1 podczas pierwszej wizyty.

3. Pierwsza wizyty ma na celu zapoznanie się, zaplanowanie i omówienie dalszych zabiegów. Podczas pierwszej wizyty wykonywane jest tylko badanie, nie ma zabiegów.

4. Terapeuta ma prawo odmówić wykonywania zabiegów, jeżeli jest podejrzenia przeciwwskazań do zabiegów.

5. Terapeuta nie ponosi odpowie dzielności powstałe problemy zdrowotne, jeżeli zostały zatajone istotne informacje dotyczące stanu zdrowia pac jęta (zwierzęcia).

6. W przypadku wątpliwości do stosowności wykonywania zabiegów, ostateczną decyzję podejmuje lekarz weterynarii.

7. Terapeuta nie stawia diagnozy. Pracuje z pacjentem (zwierzęciem) na podstawie dostarczonych badań i zaleceń lekarza weterynarii, według zaleceń lekarza weterynarii.

8. Terapeuta podczas badania może zasugerować wykonanie dodatkowych badań i konsultacji z lekarzem weterynarii w celu ustalenia dalszego leczenia i/lub zabiegów.

9. Zwierzęta agresywne powinny być zabezpieczone w taki sposób, żeby nie stwarzał zagrożenia dla siebie i otoczenie (m.in. kaganiec).

10. Terapeuta może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli opiekun nie panuje nad zwierzęciem.

11. W trakcie zabiegu przy psie może przebywać jedynie terapeuta oraz opiekun.

12. W trakcie zabiegu terapeuta skupia się na pracy z pacjentem (zwierzęciem). Wizyty są omawiane po zakończeniu zabiegu.

13. Terapeuta pracuje na raz z jednym pacjentem (zwierzęciem). Pacjenci (zwierzęta) czekające na swoje zabiegi muszą pozostawać pod kontrolą opiekuna aby nie przeszkadzać podczas zabiegów.

14. Opiekun w razie potrzeby lub na prośbę terapeuty powinien przytrzymać zwierzę podczas zabiegu.

15. Dzieci przebywające w gabinecie powinny być pod ścisłą kontrolą opiekuna. Powinny zachowywać się cicho i spokojnie. Nie mogą przeszkadzać terapeucie podczas wykonywania zabiegów.

16. Podczas wizyty najważniejszy jest pacjent (zwierzę). Opiekun decydując się na przyprowadzenie dziecka do gabinetu zobowiązuje się do zapewnienia takiej opiekun, żeby w razie potrzeby lub prośby terapeuty móc skupić się na pacjencie (zwierzęciu).

17. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć lub filmów podczas zabiegów, jeżeli nie przeszkadzają terapeucie i pacjentowi (zwierzęciu) podczas zabiegów.

18. Zdjęcia i/lub filmy wykonane podczas zbiegów mogą zostać upublicznione za zgodą terapeuty.

19. Na zabiegi obowiązują zapisy. Wizyty są umawiane na konkretną datę i konkretną godzinę. W przypadku spóźnienia uniemożliwiającego poprawne wykonanie zabiegu terapeuta może odmówić wykonania zabiegu. Opiekun w takim wypadku jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za wizytę.

20. W przypadku nie odwołania wizyty do godziny 10 dnia poprzedzającego wizytę, opiekun jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za wizytę.

21. Bezpłatne odwołanie wizyty po godzinie 10 dnia poprzedzającego wizytę jest możliwe tylko w przypadku nagły przypadków losowych (np. nagła choroba zwierzęcia, nagła choroba właściciela, wypadki komunikacyjne).